Hạt giống

  • Vẻ đẹp hoa thu hải đường

    Hoa thu hải đường

    0 out of 5

    Hoa thu hải đường là một loại hoa đẹp, nhiều màu sắc rực rỡ thường được trồng thành chậu treo để trang trí nhà, sân vườn, cửa sổ, quán cà phê.