Products tagged “cẩm thạch”

  • Cây cẩm thạch có màu lá lạ mắt

    Cây cẩm thạch

    0 out of 5

    Cây cẩm thạch là loại cây có màu lá lạ mắt, thích hợp trồng thành chậu treo, trồng kết hợp với các loại cây cảnh hay loại hoa khác, trồng trang trí cảnh quan.