Products tagged “cây bàng”

  • Cây bàng - loại cây công trình phổ biến

    Cây bàng

    0 out of 5

    Cây bàng là loại cây công trình có tốc độ phát triển nhanh, thích hợp trồng trong đô thị, ven đường, trường học hay lối đi trong nhà máy.