Products tagged “cây chuối rẻ quạt”

  • Cây chuối rẻ quạt như chiếc quạt đang xòe rộng

    Cây chuối rẻ quạt

    0 out of 5

    Cây chuối rẻ quạt được gọi theo hình dáng bên ngoài. Với dáng vẻ lạ mắt như chiếc quạt đang xòe rộng, chuối rẻ quạt được ưa trồng là cây cảnh văn phòng hay trồng tiểu cảnh, ngoại thất.