Products tagged “cây chuông vàng”

  • Cây chuông vàng trong cảnh quan

    Cây chuông vàng

    0 out of 5

    Cây chuông vàng có thân và lá đẹp, là cây giống mới cho hoa lớn màu vàng tươi sặc sỡ được trồng nhiều như cây cảnh công trình trồng trong công viên, khu đô thị, ven đường.