Products tagged “cây thông mã vĩ”

  • Lá cây thông mã vĩ

    Cây thông mã vĩ

    0 out of 5

    Cây thông mã vĩ hay gọi là thông đuôi ngựa được trồng làm cảnh hay làm cây công trình trong nhà máy, xí nghiệp, công viên, biệt thự.