Products tagged “cây vạn tuế”

  • Cây vạn tuế có dáng uy nghi

    Cây vạn tuế

    0 out of 5

    Cây vạn tuế với hình dáng đẹp, lá xanh quanh năm thường được trồng làm cảnh trong sân vườn, vườn hoa công cộng, công viên hay cảnh quan nhà máy. Cây vạn tuế cùng được sử dụng tạo tiểu cảnh.